1 GENERELT

1.1 Central CarWash ApS stiller et abonnement baseret service ydelse til rådighed for alle deres kunder, som kan tilmeldes og betales via webshoppe, www.centralcarwash.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Central CarWash ApS, cvr. nr.: 36927194] (i det følgende kaldet CCW).
CCW er et bilklargørings center med fokus på rengøring af motorkøretøjer. CCW’s hjemmeside gøre det muligt for kunderne at betale online for de service ydelser de ønsker, herunder abonnement ordningen.

1.2 Disse vilkår og betingelser for brug (herefter “Betingelser for Brug”) gælder for aftaler mellem CCW og en fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende abonnements ordningen. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med CCW vedrørende Tjenesten.
Efter indgåelse af aftalen kan CCW udføre en sædvanlig kreditundersøgelse forudsat at betingelserne herfor er opfyldt, og på basis deraf udtræde af aftalen med Brugeren. CCW kan også nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve, en aftale med Brugeren, hvis Brugeren tidligere har misligholdt CCWs betingelser.

1.3 Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og CCW herefter “Aftalen”). For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere Aftalen.

1.4 Når Aftalen er blevet indgået, vil CCW fremsende en bekræftelse herpå til den email adresse, som Brugeren har oplyst i forbindelse med Brugerens registrering af en brugerkonto i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.

 

2 YDELSERNES OMFANG

2.1 Abonnementet giver Brugeren adgang til ubegrænset booking af tid til bilvask, til den abonnements løsning Brugeren har valgt under sign up.

2.2 For en månedlig betaling kan Brugeren tegne et abonnement og få adgang til behandlingerne jf.

2.3 Abonnementet er personligt. Forstået på den måde at personen må ikke videregive abonnementet.

2.4 Abonnementet er tilknyttet et bestemt køretøj. Køretøjet registreres på Bilmærke, Bilmodel og nummerplade nr.

 

3 ADGANG TIL TJENESTERNE

3.1 Brugeren skal for at få adgang til abonnements ordningen registrere en brugerkonto på www.centralcarwash.dk (se også punkt 4 nedenfor).

3.2 Brugeren skal booke en tid online.

3.3 CCW må gerne afvise at modtage tidsbestilling pr. Telefon. Grundet travlhed er vi ikke altid tilgængelige på telefonene.

3.4 CCW vil altid guide Brugeren så Brugeren altid får den optimale service.

 

4 REGISTRERING, BRUGERNAVN OG PASSWORD

4.1 En brugerkonto kan registreres på www.centralcarwash.dk.

4.2 Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings og kreditkort.

4.3 Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto ved brug af Brugerens Login Oplysninger.

4.4 Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette CCW og ændre sit password.

 

5 GEBYRER OG BETALING

5.1 Gebyrer for brug af abonnementet skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

5.2 Betaling for abonnementet sker forud hver måned

5.3 Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af CCW tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

 

6 TILPASNINGER OG ÆNDRINGER

6.1 CCW forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for abonnementet. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

 

7 OPSIGELSE

7.1 Opsigelse af abonnementet kan ske med 10 dages varsel iht. kalendermåneden. Opsiges en aftale 10 dage forinden næste abonnemtskørsel, vil denne ikke blive trukket for efterfølgende periode.

7.2 For at opsige sin aftale skal man sende en mail til kontakt@centralcarwash.dk

 

8 PRIVATLIVSPOLITIK

8.1 Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.
For at du kan indgå aftale med os på CCW, har vi brug for følgende oplysninger:

– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos CCW og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for CCW har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på CCW er: Damir Stojkovic

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos CCW har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til CCW via e-mail kontakt@centralcarwash.dk

 

Cookies
På CCW anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.